×
STOMED LOGO RESPONSYWNE

RTG


Wybrane podstawowe zabiegi
 
Cena
   
CBCT - tomografia komputerowa 3D 80 pln
   
zdjęcie pantomograficzne (RTG panoramiczne) 80 pln
   
RTG-RVG cyfrowe zdjęcie wewnątrzustne 30 pln
   
logo Script logo