×
STOMED LOGO RESPONSYWNE

PROTETYKA

Korony i mosty :

  • system pełnoceramiczny IPS E-MAX                                                                                              
  • system pełnoceramiczny na bazie tlenku cyrkonu                                                                                
  • porcelanowe na podbudowie metalowej

 

Protezy zębowe:

  • Protezy akrylowe -  standardowe
  • Protezy elastyczne
  • Protezy szkieletowe

 

Wkłady koronowo – korzeniowe

  • Estetyczne odbudowy koron na włóknach szklanych i wiele innych rozwiązań protetycznych

 

logo Script logo