×
STOMED LOGO RESPONSYWNE

OPERACYJNE USUWANIE ZĘBÓW ZATRZYMANYCH

Najczęściej wykonywane na zębach mądrości oraz kłach. Zębem zatrzymany nazywamy ząb, który w wyniku nieprawidłowego położenia , budowy lub wad zgryzu nie ma możliwości wyrznięcia. Zabieg ten wykonywany jest według zasad obowiązujących w chirurgii ogólnej z maksymalnym przestrzeganiem zasad aseptyki i antyseptyki.

WSKAZANIA DO OPERACYJNEGO USUNIĘCIA TRZECIEGO TRZONOWCA:

  • Nawracające stany zapalne
  • Torbiele zawiązkowe
  • Próchnica w trzecim lub drugim zębie trzonowym
  • Bóle neuralgiczne
  • Stłoczenia zębów siecznych
  • Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego
logo Script logo