×
STOMED LOGO RESPONSYWNE

CHIRURGICZNE USUNIĘCIE ZĘBA

Zabieg wykonywany w przypadku braku możliwości prostego usunięcia zęba i korzeni. Zabieg ten wykonywany jest według zasad obowiązujących w chirurgii ogólnej z maksymalnym przestrzeganiem zasad aseptyki i antyseptyki. 

logo Script logo