×
STOMED LOGO RESPONSYWNE

Chirurgia


Wszystkie zabiegi wykonywane są w znieczuleniu komputerowym.

 • USUNIĘCIE ZĘBA

  Najpowszechniejszym zabiegiem z zakresu chirurgii stomatologicznej jest usunięcie zęba czyli ekstrakcja. Do tego rozwiązania uciekamy się, kiedy leczenie zachowawcze przestaje być możliwe. W przypadkach bardzo mocnego zniszczenia tkanek zębowych konieczne może być usunięcie pozostałych części zęba, by nie dopuścić do powikłań zapalnych.

 • CHIRURGICZNE USUNIĘCIE ZĘBA

  Zabieg wykonywany w przypadku braku możliwości prostego usunięcia zęba i korzeni. Zabieg ten wykonywany jest według zasad obowiązujących w chirurgii ogólnej z maksymalnym przestrzeganiem zasad aseptyki i antyseptyki. 

 • OPERACYJNE USUWANIE ZĘBÓW ZATRZYMANYCH

  Najczęściej wykonywane na zębach mądrości oraz kłach. Zębem zatrzymany nazywamy ząb, który w wyniku nieprawidłowego położenia , budowy lub wad zgryzu nie ma możliwości wyrznięcia. Zabieg ten wykonywany jest według zasad obowiązujących w chirurgii ogólnej z maksymalnym przestrzeganiem zasad aseptyki i antyseptyki.

  WSKAZANIA DO OPERACYJNEGO USUNIĘCIA TRZECIEGO TRZONOWCA:

  • Nawracające stany zapalne
  • Torbiele zawiązkowe
  • Próchnica w trzecim lub drugim zębie trzonowym
  • Bóle neuralgiczne
  • Stłoczenia zębów siecznych
  • Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego
 • RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA

  Jest to zabieg polegający na odcięciu wierzchołka korzenia z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych i zabezpieczeniem korzenia przed ponownym powstaniem stanu zapalnego. Stosuje się go w przypadku dużych zmian zapalnych około wierzchołków korzeni oraz braku możliwości prawidłowego leczenia endodontycznego. Wykonujemy w zębach jednokorzeniowych.

 • HEMISEKCJA

 • WYŁUSZCZENIE TORBIELI

 • PLASTYKA POŁĄCZENIA USTNO – ZATOKOWEGO

 • ODSŁONIĘCIE ZATRZYMANEGO ZĘBA

 • CHIRURGIA PRZEDPROTETYCZNA

 • PODCIĘCIE LUB PLASTYKA WĘDZIDEŁKA

logo Script logo